• 031 327 953
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TANDEM - POSTOPKI V SILI - (E)

E-01. Po vzletu ugotovim, da imam zapletene vrvice v D-liniji, zato :
poskusim vrvice sprostiti z obojestranskim potegom krmilnih vrvic preko 100%
naredim enostransko zapiranje
poskusim rešiti zapletene vrvice s »pumpanjem« krmilnih vrvic na zapleteni strani, oziroma s potegi zapletenih vrvic. Če ne uspe, odletim na pristanek z nežnimi manevri

E-02. Kaj je enostransko zapiranje ?
Enostransko zapiranje je frontalno zapiranje krila po celi dolžini
Enostransko zapiranje je deformacija ene strani krila
Enostransko zapiranje je deformacija krila, možna samo kot testni manever

E-03. Kako rešujem enostransko zapiranje ?
Zavrem zaprto stran, »pumpam« odprto stran
Zavrem odprto stran (cca.50%), nagnem se na odprto stran, da ustavim ali zmanjšam rotacijo. Zaprto stran »pumpam«, da se zaprte celice odprejo. Ves čas pazim na ohranjanje hitrosti
Krilo uvedem v full-stall in nato izvedem izhod iz full-stalla

E-04. Kakšna je razlika med močnim enostranskim zapiranjem (70% krila) in blažjo obliko ?
Ni nobene razlike, krilo se odzove enako
Pri močnem enostranskem zapiranju je hitrost odpiranja velika, zato je obremenitev na krilo večja
Pri močnem enostranskem zapiranju je rotacija bolj intenzivna, večja je izguba višine, čas za stabilizacijo in ponovno polnjenje je daljši

E-05. Kakšne so možne posledice večjega enostranskega zapiranja ?
Spiralno strmoglavljanje, ujetje stabilizatorja med vrvice (kravata), negativno vrtenje, obešanje krila po vrvicah
Samo intenzivno spiralno padanje
Ni nevarnosti, saj gre za enostavno reševanje

E-06. Pri velikem enostranskem zapiranju (več kot polovica krila) moram :
jadralno padalo stabilizirati z izvedbo full stalla, da zaustavim rotacijo
paziti, da pri reševanju ne zaviram premočno na odprti strani, ker bi s tem povzročil odtrganje vzgona
globoko potegniti obe krmilni vrvici in takoj popustiti, da se zrak lahko polni v zaprto stran krila

E-07. Kaj se zgodi, če pri reševanju velikega enostranskega zapiranja prevlečem odprto stran krila ?
Odprta stran nima več vzgona, omahne nazaj, krilo se zavrti v negativno rotacijo, izhod iz take situacije je zelo nevaren in dinamičen
Zapiranje zaprte strani se še dodatno poveča, krilo lahko gre v prevlečen let
Čas odpiranja je nekoliko daljši

E-08. Kakšna mora biti prva reakcija pilota, če se stransko zapre pospešeno jadralno padalo ?
Potegniti krmilno vrvico na nasprotni strani
Prenesti težo na zaprto stran
Takoj prenehati s pospeševanjem

E-09. Kaj je 'kravata' ?
Kravata je navitje okoli nosilnih trakov
Kravata je ujetje dela krila med vrvice
a) in b) je pravilno

E-10. Vzletim z nepopolno vizualno kontrolo krila, ki ima na desni strani zataknjen stabilizator med vrvice (manjša »kravata«). Reševanje te situacije :
»kravato« poskusim sprostiti s »pumpanjem« ali z enostranskim zapiranjem te strani z zunanjo A-vrvico
naredim full stall
poskusim pristati nazaj na vzletišče ali kam v bližino

E-11. Zataknjen stabilizator med vrvice mi ni uspelo rešiti s poznanimi manevri. Jadralno padalo nekoliko zanaša v deformirano stran. Kaj storim ?
Stabiliziram let in odletim v pristanek, jadralno padalo vodim z nežnimi širokimi zavoji
Uporabim pospeševalnik in v pospešenem letu odletim v pristanek
Letim naprej, saj zanašanje ni moteče in skušam krožiti in zavijati v deformirano stran, ker gre v to stran lažje

E-12. Obsežno enostransko zapiranje se konča s »kravato«. Več kot 1/3 krila je ujetega med vrvice, padalo se začne negativno vrteti. Kaj stori pilot ?
Ujeti del krila poskusi rešiti z globokimi potegi krmilnih vrvic (»pumpanjem«)
Kravato lahko poskusi rešiti z izvedbo enostranskega zapiranja na nasprotni strani, da zaustavi rotacijo
Če je to na večji višini in je pilot izurjen za izvedbo full stall-a, lahko poskusi rešiti nastalo situacijo s full-stallom, drugače pa je potrebno uporabiti reševalno padalo

E-13. Kaj je frontalno zapiranje ?
Deformacija sprednjega roba krila
Deformacija zadnjega roba krila
Posledica prevelikega vpadnega kota

E-14. Kaj lahko povzroči frontalno zapiranje ?
Letenje pri velikem vpadnem kotu, ko jadralno padalo pride v termično dviganje
Turbulentno ozračje in letenje pri zelo majhnih vpadnih kotih, na primer pri uporabi pospeševalnika
Laminarni tok zraka

E-15. Kako rešujem frontalno zapiranje, če ostane sprednji rob padala spodvihan ?
S kratkimi izmeničnimi potegi krmilnih vrvic – »pumpanjem«
Povlečem obe krmilni vrvici navzdol in po odpiranju popustim
Povečam hitrost z uporabo pospeševalnika

E-16. Kako izvedem simetrično zapiranje »ušesa« ?
Simetrično potegnem na obeh straneh eno ali dve zunanji vrvici na B- liniji
Simetrično potegnem na obeh straneh vse vrvice na A-liniji
Simetrično potegnem na obeh straneh zunanjo vrvico na A-liniji, nekatera jadralna padala imajo dodaten trak na A-liniji za izvedbo »ušes«

E-17. Kako usmerjam krilo z narejenimi »ušesi« ?
S krmilnimi vrvicami in s prenosom svoje teže v sedežu
Z zadnjimi nosilnimi trakovi
S prenosom svoje teže v sedežu

E-18. Kako lahko manever »velika ušesa« naredim še bolj učinkovit glede izgube višine ?
Z manjšanjem vpadnega kota (uporabo pospeševalnika)
S pokončnim sedenjem povečam upor
Z rahlim zaviranjem

E-19. Kakšna je maksimalna vertikalna hitrost pri letenju z »ušesi« ?
2 m/s
3 m/s - 4 m/s
8 m/s

E-20. Kakšne so nevarnosti pri letenju z velikimi »ušesi« ?
Ni nobene nevarnosti
Obstaja možnost prevlečenega leta, kadar horizontalna hitrost zaradi povečanja upora na zaprtem delu krila pade pod kritično hitrost
Obstaja možnost full-stalla, krilo se bo popolnoma deformiralo po celotni dolžini

E-21. Izhod iz »ušes« :
popustim vlek vrvic, če se krilo ne odpre, pomagam s »pumpanjem«
krilo močno zavrem, nato pa hitro popustim
uporabim pospeševalnik, potisnem ga naprej do končnega položaja

E-22. Kako naredim kontrolirano spiralo ?
Močno potegnem eno krmilno vrvico in se nagnem na to stran, z dolžino potega določim intenzivnost spirale
Z enakomernim potegom in nagibom na stran, v katero delam spiralo, postopno povečujem hitrost vrtenja. Ko sem v spirali, rahlo obremenim nasprotno krmilno vrvico, da povečam stabilnost in dobim kontrolo nad hitrostjo vrtenja
Stopnjujem poteg krmilne vrvice v želeno smer in z nagibom v nasprotno smer kontroliram povečevanje hitrosti. Ko sem v spirali, gledam v padalo zaradi boljše orientacije.

E-23. Kolikšna je lahko največja vertikalna hitrost v spirali :
preko 20 m/s
do 10 m/s
do 15 m/s

E-24. Zakaj je spirala zahteven - nevaren manever ?
Ker zaradi povečane centrifugalne sile lahko pride do izgube orientacije, motnje vida ali celo izgube zavesti
Ker so vrvice jadralnega padala zelo obremenjene
Nevarna je samo na majhnih višinah, na večji višini je reševanje iz spirale lahko vedno kontrolirano

E-25. Kaj je značilno za stabilno spiralo ?
Krilo ima večjo obodno hitrost kot pilot, zato se rotacija pilota okrog krila zmanjšuje
Pilot ima večjo hitrost kot krilo, zato obstaja možnost navitja nosilnih trakov
Padalo ostaja v vrtenju kljub popustitvi notranje krmilne vrvice

E-26. Pri kateri hitrosti padanja v spirali gredo lahko tudi padala nižjih varnostnih kategorij v stabilno spiralo ?
Več kot 14 m/s
kot 20 m/s
Taka padala ne morejo preiti v stabilno spiralo

E-27. Kakšen je nadzorovan izhod iz strme spirale ?
Krmilno vrvico popuščam počasi, s težo grem v nevtralni položaj, nekoliko povečam poteg zunanje krmilne vrvice. Za izhod si vzamem en do dva obrata, da hitrost padanja in vrtenja počasi in kontrolirano zmanjšam
Krmilno vrvico popustim na hitro, s težo grem v nevtralni položaj
Krmilno vrvico popuščam počasi do 50% zaviranja, nato jo popuščam hitro, nihaj pri izhodu pa ujamem z zaviranjem

E-28. Značilnosti spirale pri tandemskem jadralnem padalu so :
večje sile na krmilnih vrvicah in velike centrifugalne sile
počasnejša in lažje izvedba kot pri enosedem jadralnem padalu
manjše sile na krmilnih vrvicah in majhne centrifugalne sile

E-29. Pilot tandemskega jadralnega padala mora biti v spirali pozoren na :
velike obremenitve, ki se pojavijo na krilo, pilota in potnika
prekoračitev maksimalno dovoljene obodne hitrosti
nevarnost odtrganja vzgona na eni strani krila

E-30. Kakšna je razlika v izvedbi strme spirale med tandemskim in enosedim jadralnim padalom ?
Ni nobene razlike
Sila za vlek komandne ročke tandemskega jadralnega padala je večja, padalo hitreje pridobiva na hitrosti v kroženju, izguba višine je večja
Sila za vlek komandne ročke tandemskega jadralnega padala je večja, hitrost kroženja pa je manjša, ker tandemsko jadralno padalo ni tako dobro vodljivo

E-31. Kaj je B-stall ?
B-stall je situacija preden krilo pade v full-stall
B-stall je manever za povečanje horizontalne hitrosti
B-stall je manever za hitro spuščanje

E-32. B-stall izvedem tako, da :
simetrično potegnem B- nosilna trakova navzdol, krilo se klinasto zalomi po B-liniji
simetrično potegnem B-nosilna trakova, krilo se frontalno zalomi po celotnem razponu
močno in sunkovito potegnem B-nosilna trakova

E-33. B-stall naredi pilot na tandemskem jadralnem padalu :
enako kakor na solo padalu le, da je potrebno za izvedbo 20% močnejši poteg
ta manever je možen le na tandemih, ki imajo posebno ročico in škripec za izvedbo B-stalla
ga ne more narediti v nobenem primeru, ker je potrebna prevelika sila za poteg B- nosilnih trakov

E-34. Na kaj pazim pri izvedbi B-stalla ?
Da povlečem zraven tudi A-nosilna trakova
Da simetrično povlečem navzdol B-nosilna trakova
Da asimetrično potegnem B-nosilna trakova

E-35. Kakšni sta Vh in Vv v B-stallu (Vh=horizontalna hitrost, Vv=vertikalna hitrost) ?
Vh 4 m/s, Vv 10 m/s
Vh 0 m/s, Vv 4 m/s
Vh 0 m/s, Vv 8-11 m/s

E-36. Izhod iz B-stalla :
B-nosilna trakova popustim simetrično in hitro, vse nevšečnosti pa korigiram z zaviranjem
B-nosilna trakova popustim simetrično in počasi
B-nosilna trakova popustim počasi do polovice, nato hitro. Pazim, da jih popuščam simetrično

E-37. Kdaj obstaja nevarnost pri izvedbi B-stalla, da pride do velikega nihaja krila naprej pred pilota in izgube kontrole nad krilom ?
Kadar B-nosilna trakova popustim takoj, ko se krilo zalomi in zaniha nazaj
Ni nobenih nevarnosti, saj gre za izredno varen manever
Kadar B-nosilna trakova popustim pri hitrosti propadanja 6-8 m/s

E-38. Kaj je prevlečen let ?
Prevlečen let je porušitev vzgona na krilu zaradi prevelikega vpadnega kota krila
Prevlečen let je porušitev vzgona zaradi premajhnega vpadnega kota krila in povečanje upora
Prevlečen let je povečanje vertikalne in horizontalne hitrosti

E-39. Kako spoznam prevlečen let ?
Povečana sila na krmilnih vrvicah, manjkajoč občutek vetra zaradi zmanjšanja horizontalne hitrosti jadralnega padala
Spodnja stran krila ni napeta, ni občutka vetra, zmanjšana sila na krmilnih vrvicah, povečana vertikalna hitrost
Velika vertikalna hitrost in povečana sila na krmilnih vrvicah

E-40. Kakšen je tlak v notranjosti krila v prevlečenem letu ?
Tlak je močno zmanjšan
Tlak ostane enak kot v normalnem letu
Tlak je močno povečan

E-41. Krilo v prevlečenem letu je :
v obliki podkvice
deformirano, neoblikovano
formirano, površina je ohlapna – rahlo nagubana

E-42. Kakšni sta Vh in Vv v prevlečenem letu (Vh=horizontalna hitrost, Vv=vertikalna hitrost) ?
Vh 4 m/s, Vv 5-8 m/s
Vh 0 m/s, Vv 6-10 m/s
Vh 0 m/s, Vv 3-5 m/s

E-43. Kaj je stabilen prevlečen let ?
Kadar jadralno padalo ostane v prevlečenem letu kljub popustitvi krmilnih vrvic
Kadar se prevlečen let stopnjuje v full-stall
Kadar hitrost padanja v prevlečenem letu stabilno narašča

E-44. Kdaj lahko jadralno padalo (tehnično brezhibno) preide v stabilen prevlečen let ?
Na majhnih vpadnih kotih
pri velikih »ušesih« ali ko je mokro zaradi letenja v dežju
V močnih zavojih levo in desno; v območju spuščajočega se zraka; na vpadnih kotih, ki ne presegajo kritičnega vpadnega kota

E-45. Jadralno padalo je ostalo v prevlečenem letu kljub popustitvi krmilnih vrvic (stabilen prevlečen let). Za vrnitev v normalen let je potrebno :
povleči A-nosilna trakova ali jih potisniti naprej, da se vpadni kot zmanjša in ponovno vzpostavi zračni tok okrog krila. Rezultat je enak pri uporabi pospeševalnika
močno povleči obe komandni vrvici do 100% in jih takoj nato popustiti
v sedežu se moram izrazito nagniti naprej, da pomaknem težišče naprej

E-46. Kako rešujem stabilen prevlečen let ?
Globoko povlečem obe krmilni vrvici - »zapumpam«
Zmanjšam vpadni kot tako, da obremenim A nosilna trakova ali uporabim pospeševalnik
Jadralno padalo skušam spraviti v normalen let tako, da grem v zavoj

E-47. Padalo nižje kategorije (EN-A,B) zaradi letenja v dežju preide v stabilen prevlečen let. Kaj naredim?
Uporabim pospeševalnik ali obremenim A - nosilna trakova in vodim jadralno padalo kar se da nežno v pristanek
Naredim simetrično zapiranje (»ušesa«), da povečam hitrost. S tem tudi zmanjšam površino, katero bo namočil dež
Močno » zapumpam«, da otresem vodo

E-48. Prevlečen let lahko preide ob nepravilnem reševanju :
v spiralno strmoglavljanje
samo v negativni zavoj
v negativni zavoj ali full-stall

E-49. Kaj je full-stall ?
Full-stall je popolna porušitev vzgona in deformiranje krila, vzrok zato je zaviranje preko 100%
Full-stall je porušitev vzgona, kar je posledica prevelikega vpadnega kota
Full-stall je zmanjšanje vzgona, ker je padalo preveč zavrto

E-50. Kaj se dogaja z vpadnim kotom, da bo krilo padlo v v full-stall ?
Vpadni kot ostane nespremenjen
Vpadni kot se povečuje preko točke kritičnega vpadnega kota
Vpadni kot se najprej zmanjša, nato pa močno poveča

E-51. Kakšni sta vertikalna in horizontalna hitrost jadralnega padala, ki je v full-stallu ?
Vh=0m/s, Vv=4m/s
Vh=8m/s, Vv=15m/s
Vh=0m/s, Vv=15m/s

E-52. Opis kontroliranega izhoda iz full-stalla :
ko se nihanje umiri in je krilo nad mano, krmilne vrvice počasi popuščam, da se začne krilo polniti, (do približno 50% zaviranja), nato jih na hitro popustim. Pri izhodu moram biti pripravljen na nihaj krila naprej, ki ga zaustavim z natančno doziranim zaviranjem
na hitro popustim krmilne vrvice, nato z močnim zaviranjem korigiram krilo, ki zaniha pred pilota
ko se nihanje umiri, zelo počasi popuščam krmilne vrvice, da krilo ostane v prevlečenem letu in nato rešujem prevlečen let, ker s takim izhodom preprečim nihaj krila naprej

E-53. Najbolj nevarna napaka pri izvedbi full-stalla :
nesimetrično popuščanje krmilnih vrvic pri izhodu lahko povzroči negativni zavoj
popustitev krmilnih vrvic v trenutku, ko je krilo padlo nazaj. Posledica je velik nihaj jadralnega padala naprej in možen padec pilota v krilo
pri počasnem popuščanju krmilnih vrvic obstaja možnost prevlečenega leta

E-54. Kaj je negativni zavoj ?
Negativni zavoj je porušitev vzgona na celotni površini krila
Negativni zavoj je enostransko odtrganje vzgona, kar je posledica prevelikega vpadnega kota na eni strani krila. Krilo se zavrti okrog navpične osi
Negativni zavoj je posledica povečanja tlaka na eni strani krila, kamor se polni zrak iz nasprotne strani, ki je preveč zavrta

E-55. Porazdelitev vzgona na krilu v negativnem zavoju :
vzgona ni, saj padamo navzdol
vzgon je porazdeljen enakomerno po celotni površini krila
vzgon je samo na ½ krila

E-56. Smer obtekanja zračnega toka v negativnem zavoju :
eno stran krila obteka zračni tok od spredaj, drugo pa od zadaj
ker se krilo vrti nazaj, obteka zračni tok krilo od zadaj
relativni zračni tok obteka krilo le od spodaj, ker padamo in se vrtimo okrog navpične osi

E-57. Kakšna je porazdelitev tlaka v notranjosti krila v negativnem zavoju ?
Tlak je višji kot pri normalnem letu
Tlak je nižji na strani, ki se vrti nazaj
Tlak je nižji na strani, ki dobiva relativni zračni tok od spredaj

E-58. Kaj se zgodi, če močno zavrto jadralno padalo še dodatno zavrem na eni strani (preko 100%) ?
Jadralno padalo leti v ploščatem zavoju
Naredim negativni zavoj
Jadralno padalo gre v zavoj z močnim nagibom

E-59. Kako se odzove jadralno padalo na hiter poteg krmilne vrvice na eni strani preko 100% ?
Naredi oster zavoj
Gre v full - stall
Naredi negativni zavoj

E-60. Negativni zavoj lahko povzročijo naslednje situacije :
1. Letim z minimalno hitrostjo in z eno krmilno vrvico krilo še bolj zavrem; 2. Ko letim z minimalno hitrostjo, eno krmilno vrvico hitro popustim, drugo pa ne; 3. Kadar nezavrto padalo na eni strani hitro in močno zavrem do 100%
1. V letu z močno zavrto kupolo izvajam zavoj, ne da bi popustil nasprotno krmilno vrvico; 2. Pri hitrem menjavanju zavojev, pri katerih ne pride do tekočega prehoda iz ene smeri zavoja v drugo, še posebno, če sem pregrob s potegom krmilne vrvice; 3. Pri nepravilnih izhodih iz prevlečenega leta in iz full stalla ter po močnem enostranskem zapiranju, če to ni bilo pravočasno rešeno
vse našteto lahko povzroči negativno vrtenje

E-61. Začetno negativno vrtenje zaustavim :
z zaviranjem nasprotne strani
s takojšnjim prenosom teže v nasprotno stran in obojestranskim zaviranjem krila 50%
s hitro popolno popustitvijo zavrte strani

E-62. Z jadralnim padalom nižjega varnostnega razreda (EN-A,B) sem povzročil negativni zavoj. Kaj storim ?
Počasi popustim obe krmilni vrvici, nihaj krila ob izhodu iz negativnega vrtenja zaustavim z zaviranjem
Krilo močno zavrem in počakam, da se vrtenje ustavi
Zavrem nasprotno stran od smeri vrtenja

E-63. Kaj je najbolj pomembno pri nadzorovanem izhodu iz negativnega vrtenja ?
Vrtenje zaustavim s počasnim popuščanjem krmilnih vrvic
Krmilne vrvice popustim, ko je krilo pred nami glede na navpično os
Krmilne vrvice popustim, ko je krilo za nami glede na navpično os

E-64. Ali je mogoče negativno vrtenje reševati z izvedbo full stalla ?
Da, v primeru, da pilot obvlada izvedbo tega manevra in ima zadostno višino
Ni možno
Da, to je možno z jadralnimi padali nižjega varnostnega razreda

E-65. Opiši možne nevarnosti, če pilotu v negativnem zavoju krilo uide iz nadzora :
ni nevarnosti, krilo se vedno samo stabilizira in preide v normalen let
obstaja možnost navitja nosilnih trakov; možnost nihaja krila v stran; možnost močnega nihaja krila naprej; nevarnost izgube pilotove orientacije, kar še dodatno oteži uspešnost reševanja
obstaja velika nevarnost trganja vrvic, ker so G obremenitve večje kot v spirali; možnost navitja nosilnih trakov

E-66. Največja nevarnost pri navitju vrvic (twist) po ekstremnem manevru je :
Izguba orientacije, blokiranje krmilnih vrvic in s tem nezmožnost reševanja nastale situacije
močna rotacija in izguba višine
hiter prehod v stabilno spiralo

E-67. Kdaj uporabim reševalno padalo ?
Kadar izgubim kontrolo nad krilom in situacije ne znam obvladati
Ob morebitnem trku in zapletanju z drugim jadralnim padalom
a) in b) je pravilno

E-68. Razloži izmet reševalnega padala in postopke po izmetu :
močan izmet notranjega kontejnerja nazaj in vstran od sebe, ven iz smeri vrtenja. Porušitev jadralnega padala z vlečenjem krmilnih vrvic, vrvic D-linije, vlečenjem ene strani ali celega krila k sebi, priprava na doskok
močan izmet notranjega kontejnerja nazaj in vstran od sebe, ven iz smeri vrtenja. Stabilizacija obeh padal v »škarjastem« položaju z vlečenjem vrvic A linije jadralnega padala, priprava na doskok
in je pravilno

E-69. Po odpiranju reševalnega padala na večji višini se je jadralno padalo ponovno formiralo. Padali vlečeta vsako na svojo stran (škarjasta« pozicija). Padanje je zaradi tega hitrejše in nestabilno. Kako rešujem nastalo situacijo ?
Padali približam z vlečenjem D-trakov jadralnega padala
Padali lahko približam in upočasnim hitrost padanja tako, da navijem obe krmilni vrvici jadralnega padala in povlečem navzdol
a) in b) je pravilno

E-70. Rezervno padalo in jadralno padalo sta po uspešnem odpiranju rezervnega padala v tako imenovanem »škarjastem« položaju. V takem padanju sem 50 m nad tlemi. Kako ravnam ?
Poiščem vrvico stabilizatorja jadralnega padala in povlečem jadralno padalo k sebi
Povlečem eno krmilno vrvico jadralnega padala navzdol, da ga porušim
Ker sem že zelo nizko, nimam več časa za reševanje po a) in b) metodi, zato se osredotočim samo na doskok

E-71. Kaj je potrebno storiti, če pride do trka in zapletanja dveh jadralnih padal blizu pobočja ?
Pilota takoj aktivirata reševalni padali
Pilota morata počakati, saj se jadralni padali lahko razpleteta. V kolikor se to ne zgodi, vržeta rezervo
Ne da se storiti ničesar, saj je višina prenizka

E-72. Kaj stori pilot, če se med letom pretrga krmilna vrvica ?
Jadralno padalo vodi s prednjima nosilnima trakovoma
Jadralno padalo vodi s prenosom teže in z zadnjima nosilnima trakovoma
Jadralno padalo vodi samo s tisto krmilno vrvico, ki je še ostala

E-73. Na višini 200 m ugotovim, da je na pristanku močan veter. Vetrna vreča stoji vodoravno, dim se vali vodoravno. Kakšen način pristajanja bom izbral ?
Običajni pristajalni krog (šolski krog)
Pristanek iz bočnega drsenja
Pristanek iz osmic

E-74. V letu proti pristanku me preseneti močan dolinski veter. Kako pristati ?
Uporabim pospeševalnik, ki ga tik pred doskokom popustim in zavrem
Pristanem s pospešenim krilom brez zaviranja
Padalo usmerim v veter in pristanem brez zaviranja. Ob dotiku tal krilo porušim z močnim potegom B ali C nosilnih trakov

E-75. Pri pristajanju se naenkrat spremeni veter. Pilot je v finalnem doletu in opazi, da bo pristal s hrbtnim vetrom. Kaj stori ?
Takoj naredi krog za 180 stopinj, ne glede na višino
Leti normalno naprej in se pripravi na hitrejši pristanek
Potegne hitro do konca eno krmilno vrvico, da bo pristal prečno na veter

E-76. Na pristajalnem prostoru je brezvetrje. Kakšen naj bo položaj pilota in potnika pri pristanku ?
Pilot je za potnikom
Pilot in potnik sta vzporedno drug ob drugem
Pilot je pred potnikom

E-77. Zakaj je priporočljiv položaj pilota in potnika vzporedno drug ob drugem pri pristajanju v brezvetrju ?
Pilot ima prosto pot za tek in se ne more spotakniti na potniku in ga poškodovati, če ta sede ali pade
Pilot in potnik imata boljši vidni pregled pri pristajanju
V tem položaju je večji upor in s tem manjša hitrost pri pristajanju

E-78. Po pristanku v zelo močnem vetru (30-40 km/h) je nevarno, da vleče formirano jadralno padalo pilota po tleh. Rešitev :
v trenutku pristanka je potrebno odpeti eno stran jadralnega padala od letalnega sedeža
v trenutku pristanka je potrebno porušiti jadralno padalo z močnejšim vlečenjem krmilnih vrvic navzdol
v trenutku pristanka je potrebno porušiti jadralno padalo z vlečenjem B ali C nosilnih trakov navzdol

E-79. Letenje v bližini Cb-kumulonimbusa je :
izredno nevarno, kajti pri velikih hitrostih dviganja tudi postopki za hitro spuščanje niso več učinkoviti, oziroma se ne dajo več izvesti
nevarno za pilote, ki ne obvladajo full stalla
samo za pilote, ki obvladajo spiralo - 20 m/s

E-80. Kateri postopki hitrega spuščanja se uporabljajo pri tandemskem jadralnem padalu ?
Prevlečen let, B-stall in »ušesa«
Spirala, »ušesa« in wing-overji
Ušesa«, spirala in B-stall

E-81. Akrobatsko letenje s potnikom pri letenju s tandemskim jadralnim padalom :
ni dovoljeno
je dovoljeno, če je pilot tandema akro pilot
je dovoljeno na tandemskih padalih, za katere dovoljuje akro letenje proizvajalec