• 031 327 953
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TANDEM - LETALSKI PREDPISI - (Z)

Z-01. Kateri zakonski akt najpodrobneje ureja jadralno padalstvo ?
Zakon o zračni plovbi
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu
Pravilnik o padalstvu

Z-02. Kje dobimo informacijo o razdelitvi zračnega prostora v Sloveniji in o zračnem prostoru, ki je namenjen tudi jadralnim padalcem ?
V NOTAM sporočilu
Na VFR in GPS karti
Na informacijskih tablah na vzletiščih

Z-03. S kratico AGL je na VFR in GPS karti označena :
višina nad vzletiščem
višina nad terenom
relativna višina

Z-04. Kratica MSL pomeni :
višina nad vzletiščem
višina nad terenom
višina nad srednjim morskim nivojem

Z-05. Kaj pomeni kratica CTR ?
Kontrolirana (control zone) letališka zona razreda D
Terminalno kontrolno območje (terminal control area)
Oznaka za kontroliran zračni prostor, v katerem ni potrebna radijska zveza s kontrolo zračnega prometa

Z-06. Ali lahko letijo jadralni padalci v Terminalnem kontrolnem območju (TMA - Terminal control area) ?
Lahko, do višine 1000 ft AGL
Lahko, do višine 300 m MSL
Ne morejo, lahko pa pod TMA do določene višine

Z-07. Slovenski zračni prostor je razdeljen v štiri kategorije. Kako je označen nekontroliran zračni prostor namenjen tudi letenju jadralnih padalcev ?
Ta zračni prostor je označen s črkama C in D
Ta zračni prostor je označen s črko E
Označba za nekontroliran zračni prostor, v katerem lahko letijo jadralni padalci je G

Z-08. Zračni prostor razreda D je med drugim tudi :
CTR Ljubljana, Maribor, Portorož
TMA Ljubljana, Maribor, Portorož
vsa športna letališča

Z-09. Zračni prostor, v katerem je dovoljeno letenje z jadralnimi padali brez predhodnega dovoljenja Direktorata za civilno letalstvo, je zračni prostor razreda :
zračni prostor razreda C
zračni prostor razreda G
zračni prostor razreda G in E

Z-10. Zračni prostor razreda G sega do višine :
2900 m MSL
2500 ft AGL
odvisno od področja

Z-11. V zračnem prostoru razreda E je letenje z jadralnim padalom :
vedno prepovedano
dovoljeno
dovoljeno, če prej zaprosimo Direktorat za civilno letalstvo za izdajo posebnega dovoljenja v primeru tekmovanj in podobno

Z-12. Zračni prostor razreda G (glej Priloga št. 2) :
Je v točkah 1, 2 in 3
Je v točkah 1 in 2 do 9500 ft MSL, v točki 4 do 1000 ft AGL, v točki 5 do 2500 ft AGL, v točki 7 do 1000 ft AGL, v točki 16 do 1000 ft AGL in v točki 15 do 2500 ft AGL
Je v točkah 1, 2 in 3 do višine 2900m QNH

Z-13. Zračni prostor razreda E (glej Priloga št. 2) :
Je v točkah 5 in 15 od 2500 ft AGL -7500 ft MSL
Je v točkah 5, 17, 15, 7 in 16 od tal pa do višine 7500 ft MSL
Je v točkah 1 in 2 do 2900 m QNH

Z-14. V kateri točki na karti je jadralnim padalcem dovoljeno letenje do višine 2900 m MSL (glej Priloga št. 2) ?
V točkah 1 in 2
V točkah 3 in 4
V točki 15

Z-15. V katerih točkah je jadralnim padalcem letenje prepovedano od tal navzgor (glej Priloga št. 2) ?
13, 10, 6 in 9
3, 11, 8, 6. 5, 1 in 2
3, 18, 8, 6, 9 in 12

Z-16. Na katerih področjih, označenih s številkami, je letenje jadralnim padalcem prepovedano nad 1000 ft AGL (glej Priloga št. 2) ?
4, 3, 7, 6, 11 in 16
4, 16, 7, 17, 20 in 18
3, 11, 12 in 15

Z-17. Kje je zračni prostor razreda G, ki sega do višine 2500 ft AGL, letenje pa je lahko prepovedano ali omejeno kadar je zaradi vojaških aktivnosti izdan Notam (glej Priloga št. 2)?
To je področje okrog Ilirske Bistrice - v točkah 10, 13 in 14
To je področje okrog vojaškega letališča Cerklje – v točki 4
To je področje okrog elektrarne Krško – v točki 8

Z-18. Nad Karavankami sega G zračni prostor do višine 2900 m MSL, kaj je nad to višino ?
Zračni prostor E kategorije
Zračni prostor C kategorije
Neopredeljen zračni prostor

Z-19. Do katere višine lahko jadralni padalci letimo na področju Lijaka, Ajdovščine in Kovka ?
7500 ft AGL
2500 ft AGL
1000 ft AGL

Z-20. Nad Preddvorom, Golnikom in Gornjim gradom sega zračni prostor razreda G do višine :
1000 ft AGL
1000 ft MSL
9500ft MSL

Z-21. Domžale in Moravče se nahajata v zračnem prostoru razreda :
C, letenje je dovoljeno do višine 1000 ft AGL
D, letenje je strogo prepovedano
C, letenje je strogo prepovedano

Z-22. Ali je nad mestom Maribor letenje z jadralnim padalom dovoljeno ?
Ni dovoljeno
Da, dovoljeno je do 1000 ft AGL
Da, dovoljeno je do 1000 m AGL

Z-23. Na območju Slovenj Gradca je letenje dovoljeno za jadralne padalce do višine :
7500 ft MSL
1000 ft AGL
2500 ft AGL

Z-24. Kratica NOTAM pomeni :
obvestilo o vremenskih nevarnostih
ta kratica velja samo za pilote, ki letijo v prometu in ne velja za jadralne padalce
obvestilo, ki se nanaša na vse udeležence v zračnem prometu in določa omejitve, spremembe in prepovedi na določenih območjih

Z-25. Ali se je pred letenjem potrebno pozanimati za NOTAM ?
Da
Ne
Ne, ker NOTAM ne velja za jadralne padalce

Z-26. Kje se lahko pozanimamo za NOTAM ?
ARO, AIP, Direktorat RS za civilno letalstvo
ARSO podružnica Brnik
Center za obveščanje RS

Z-27. V katerem času se lahko z jadralnim padalom leti po pravilih dnevnega vizualnega letenja ?
Ko pilot smatra da je vidljivost dobra
Od sončnega vzhoda in vse do sončnega zahoda
Od pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu

Z-28. Kolikšna je minimalna dovoljena višina pri preletu skupine ljudi, cest in električnih žic ?
100 metrov
50 metrov
150 metrov

Z-29. Kdo določa smer vrtenja v stebru ?
Tisti z najpočasnejšim jadralnim padalom
Najnižji, oziroma prvi
Tisti, ki se najhitreje dviga

Z-30. Ali lahko pilot jadralnega padala leti v oblakih ?
Ne sme
Lahko, če leti po pravilih instrumentalnega letenja
Lahko, če v okolici ni nobenega drugega udeleženca

Z-31. Kakšna mora biti razdalja med jadralnimi padali pri srečevanju na isti višini ?
Za širino jadralnega padala
Minimalno 10 metrov
Minimalno 50 metrov

Z-32. Kako se izogneta dva jadralna padalca, če se približujeta na isti višini ob pobočju ?
Oba se izogneta desno
Izogne se tisti, ki ima pobočje na levi strani
Izogne se tisti, ki ima pobočje na desni strani

Z-33. Ali sme jadralni padalec prehitevati drugega v isti višini, če imata oba pobočje na desni ?
Da
Ne
Da, če ga prej opozori

Z-34. Več jadralnih padalcev pristaja. Kateri ima prednost ?
Najnižji
Najhitrejši
Najmanj izkušen

Z-35. Ali lahko jadralni padalec pristane na športnem letališču ?
Lahko, saj je letališče temu namenjeno
Da, če ima jadralno padalo z motorjem
Lahko, če se predhodno dobi soglasje vodje letenja na tem letališču

Z-36. Kakšen napis na tandemskem jadralnem padalu zahteva Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu ?
Na vidnem mestu opozorilni napis o letenju na lastno odgovornost v slovenščini in angleščini
Da, če ima jadralno padalo z motorjem Ime modela in proizvajalca
vidnem mestu registrsko številko, če se tandem uporablja v komercialne namene

Z-37. Na koliko časa mora biti narejen tehnični pregled jadralnega padala po naši Uredbi ?
Vsako leto
Na dve leti
Na štiri leta

Z-38. Naša Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu zahteva preverjanje tehnične brezhibnosti tandemskega jadralnega padala :
s tehničnim pregledom vsaki dve leti
s tehničnim pregledom glede na navodila proizvajalca
s tehničnim pregledom glede na lokalne predpise

Z-39. Za tehnično brezhibnost tandemskega jadralnega padala je odgovoren :
lastnik
pilot
pilot in proizvajalec

Z-40. Kako je z odgovornostjo pri letenju s tandemskim jadralnim padalom ?
Pilot skrbi samo za svojo varnost
Pilot skrbi in je odgovoren za svojo varnost in za varnost potnika
Pilot in potnik sta odgovorna vsak posebej za svojo varnost

Z-41. Ali je pilot tandemskega jadralnega padala odgovoren za škodo (materialno, nematerialno, izgubo dobička), ki jo ob nezgodi utrpi potnik ?
Ne, ker je v skladu z Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu na tandemu obvestilo »Letite na lastno odgovornost«
Ne, ker je za škodo odgovorna zavarovalnica, s katero ima Zveza za prosto letenje sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam
Da, pilot je odgovoren za škodo, če je do nezgode prišlo po njegovi krivdi. V določenih primerih za škodo odgovarja tudi objektivno (nekrivdno), ker se ukvarja z nevarno dejavnostjo

Z-42. Ali je pilot tandemskega jadralnega padala kazensko odgovoren za nezgodo pri vzletu, do katere je prišlo zaradi neugodnih vremenskih razmer na vzletišču in pri kateri je potnik utrpel hudo telesno poškodbo ?
Ni odgovoren, če se je potnik strinjal, da vzletita v neugodnih vremenskih pogojih
Ni odgovoren, če je predhodno opozoril potnika o nevarnosti takega vzleta
Pilot tandema je odgovoren za kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, za katerega je pri navedenih posledicah zagrožena zaporna kazen do 5 let zapora

Z-43. Pri vzletu s tandemskim jadralnim padalom je prišlo do nezgode zaradi neustreznega vzletišča. Ali je pilot odškodninsko in kazensko odgovoren za telesne poškodbe potnika ?
Ni odgovoren, ker je to rizičen šport
Pilot je odgovoren, ker ni upošteval varnostnih zahtev za varen vzlet s tandemskim jadralnim padalom
Ni odgovoren, če ima na tandemskem jadralnem padalu opozorilo »Letite na lastno odgovornost«

Z-44. Katere pogoje mora izpolnjevati pilot, da prične s šolanjem za pilota tandemskega jadralnega padala ?
Starost 18 let, dovoljenje pilota jadralnega padala in 150 ur naleta z jadralnim padalom
Starost 18 let in dve leti dovoljenje pilota jadralnega padala
Starost 18 let in 100 ur letenja z jadralnim padalom

Z-45. »T« pooblastila za pilota tandemskega jadralnega padala :
velja šest let, nato ga je potrebno podaljšati
velja štiri leta, nato ga je potrebno podaljšati
velja, dokler je veljavno dovoljenje pilota jadralnega padala

Z-46. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za podaljšanje pooblastila pilota tandemskega jadralnega padala »T« ?
Vsako leto naletenih najmanj 10 ur z letalno napravo s pooblastilom, potrdilo o strokovnem usposabljanju s strani pooblaščene osebe in veljavno zdravniško spričevalo B kategorije ali višje
Naletenih 100 ur v štirih letih in veljavno zdravniško spričevalo
Samo plačana taksa za podaljšanje in registracijo ter veljavno zdravniško spričevalo