• 031 327 953
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONSTRUKCIJE IN MATERIALI - (K)

K-01. Zakaj so diagonalne podpore v krilu ?K-02. Debelina profila letalne naprave se običajno izraža :K-03. Odprtine v rebrih so namenjene :K-04. Katere nosilne vrvice nosijo 3/4 skupne teže ?K-05. Skupna nosilnost vrvic na A in B liniji pri meritvah na tehničnem pregledu mora biti :K-06. Katera teža se upošteva za vzletno težo ?K-07. Katere vrednosti potrebujete za izračun obremenitve krila na m2 ?K-08. Kakšna naj bo krilna obremenitev jadralnega padala ?K-09. Kakšna naj bo krilna obremenitev pri bolj vitkih jadralnih padalih ?K-10. Kakšne so lahko posledice premajhne krilne obremenitve ?K-11. Pilot ima maso 80 kg, oprema z jadralnim padalom pa tehta 18 kg. Jadralno padalo ima površino 28 m2. Kolikšna je krilna obremenitev ?K-12. Jadralno padalo ima maso 5 kg, pilot z opremo 75 kg. V strmi spirali deluje na pilota sila 2G. Kaj to pomeni?K-13. Koeficient vitkosti je ?K-14. Kako se glasi formula za vitkost ?K-15. Katero jadralno padalo ima največjo vitkost ?K-16. Pri površini jadralnega padala 26 kvadratnih metrov in razponu krila 11 m znaša vzletna teža 100 kg. Kolikšna je vitkost krila ?K-17. Kateri od navedenih konstrukcijskih zahtev najbolj vpliva na letalne sposobnosti jadralnega padala ?K-18. Kaj storite, če vaše jadralno padalo pogostokrat preide za krajši čas v prevlečen let ?K-19. Kaj lahko povzroči povečana poroznost materiala na zgornji sprednji strani krila ?K-20. Kako ugotavljamo tehnično primernost jadralnega padala ?K-21. Kaj bi moralo najbolj vplivati pri izbiri padala ?K-22. Kaj najbolj vpliva na trdnost in staranje krila jadralnega padala ?K-23. Ali UV-žarki slabijo material jadralnega padala ?K-24. Na kaj je potrebno paziti pri močni sončni pripeki ?K-25. S katero tekočino lahko čistimo jadralno padalo ?K-26. Kaj storite z jadralnim padalom po pristanku v morju ?K-27. Ustreznost (test kompatibilnosti - K test) letalnega sedeža in reševalnega padala s sistemom za odpiranje mora preveriti :K-28. Zakaj ni priporočljivo jadralnega padala dlje časa hraniti v nepropustno zaprtem ovoju ?K-29. Kaj naredi tkanino za jadralna padala neprepustno za zrak ?K-30. Kolikšna je najmanjša še dopustna propustnost materiala na zgornjem sprednjem delu krila, merjena s poroziometrom MK-1, da jadralno padalo še izpolnjuje obstoječe tehnične zahteve ?K-31. Kaj je "Rip-Stop" material ?K-32. Kako vpliva dež na jadralno padalo ?K-33. Kaj se lahko zgodi, če letimo v dežju ?K-34. Katera trditev o optimalni nosilnosti reševalnega padala je pravilna ?K-35. Kaj je pomembno za učinkovito uporabo reševalnega padala ?K-36. Katera teža se upošteva pri izbiri velikosti reševalnega padala ?K-37. Kakšna je najboljša pritrditev reševalnega padala na letalni sedež ?K-38. Zakaj je dobro, da je reševalno padalo pritrjeno na letalni sedež na ramenskih trakovih ?K-39. Kaj je pomembna prednost »front« kontejnerja ?K-40. Na kaj moramo biti najbolj pozorni, če imamo reševalno padalo v »front« kontejnerju ?K-41. Zakaj je pomembna odprtina - ventil na vrhu okroglega reševalnega padala ?K-42. Kdaj je potrebno preverjati sistem za odpiranje reševalnega padala ?K-43. Kdaj je priporočljivo preložiti reševalno padalo ?K-44. Na kaj moramo biti pozorni pri prsnem traku letalnega sedeža ?K-45. Kaj je namen protektorja ?K-46. Kakšno oznako ima enoten letalni test za testiranje jadralnih padal v Evropi po letu 2009 ?K-47. V koliko kategorij razvršča EN - test jadralna padala ?K-48. Kaj je značilno za padala A in B klasifikacije ?K-49. Jadralna padala A in B varnostnega razreda ne smejo v stabilno spiralo po klasifikaciji EN :