• 031 327 953
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OSNOVE AERODINAMIKE IN MEHANIKA LETENJA (TEORIJA LETENJA) - (A)

A-01. Katero telo ima pri enakem čelnem preseku in enaki hitrosti dotekajočega zraka najmanjši upor ?A-02. Katero telo ima največji upor pri enakem čelnem prerezu ?A-03. Laminaren tok zraka opišemo :A-04. Kako se oblikuje krilo jadralnega padala ?A-05. V kateri točki prijemlje sila teže ?A-06. Upor deluje v smeri :A-07. Katera sila deluje v drsnem letu nasproti sile teže ?A-08. Kaj razumemo kot drsni kot ?A-09. Kako imenujemo silo, ki je posledica sile vzgona in sile upora ?A-10. Vzgon deluje :A-11. Pod kakšnim kotom deluje vzgon glede na smer dotekajočega zraka ?A-12. Kateri od naštetih dejavnikov je za velikost vzgona nepomemben ?A-13. Kako se porazdeli vzgon po kupoli ?A-14. Pri jadralnem padalu obteka zračni tok krilo na zgornji strani :A-15. Vzgon krila jadralnega padala nastane zaradi :A-16. Katera trditev glede vzgona je pravilna ?A-17. Katera razdelitev sil vzgona na ukrivljenem nesimetričnem profilu je pravilna ?A-18. Kje na jadralnem padalu prevladuje podtlak ?A-19. Debelejši-višji profili imajo :A-20. Kaj dosežemo s krajšanjem sprednjih nosilnih vrvic ?A-21. Katera trditev je pravilna pri uporabi pospeševalnika :A-22. Kaj velja pri uporabi pospeševalnika ?A-23. Kaj pomeni, če so zadnje vrvice ( D- linija) jadralnega padala skrajšane ?A-24. Kaj se lahko zgodi, če se A in B nosilne vrvice z uporabo podaljšajo ?A-25. Kam se pomika prijemališče vzgona, ko povečujemo vpadni kot ?A-26. Pri počasnem letenju povečujemo vpadni kot, zato :A-27. Nevarnost prekinitve vzgona je posebno velika pri :A-28. Kaj je nevarno, kadar predolgo močno zaviramo :A-29. Pri popolnem zlomu vzgona :A-30. Kaj lahko poveča tendenco jadralnega padala k stabilnemu prevlečenemu letu ?A-31. Kaj se lahko zgodi, če so krmilne vrvice nastavljene 40 cm prekratko ?A-32. Kaj je posledica 15 cm predolgo nastavljenih zavor ?A-33. Iz polare hitrosti jadralnega padala lahko razberemo :A-34. V polarnem diagramu je točka najmanjšega propadanja (Priloga št. 1) :A-35. Katera točka je točka najboljše finese (Priloga št. 1)A-36. Kdaj dosežemo hitrost najboljšega planiranja pri jadralnih padalih razreda A-B ?A-37. Običajno ima jadralno padalo razreda A-B najmanjše propadanje pri naslednjem načinu letenja :A-38. Če leti jadralno padalo z minimalno hitrostjo :A-39. Drsno število pove :A-40. Kakšno fineso ima jadralno padalo, ki v mirnem ozračju iz 600 m relativne višine preleti razdaljo 4,2 km ?A-41. Jadralno padalo preleti razdaljo 1800 m v brezveterju pri višinski razliki 300 m. Kako daleč preleti isto jadralno padalo pri višinski razliki 2100 m ?A-42. Če je lastna hitrost jadralnega padala 34 km/h in piha čelni veter 17 km/h :A-43. Katera hitrost je lastna hitrost letenja ?A-44. Katera hitrost je najvažnejša za letenjeA-45. Če leti pilot jadralno padalo nezavrto :A-46. S kakšno hitrostjo naj teoretično leti pilot v termičnem dviganju, da bo dosegel maksimalno dviganje ?A-47. Kakšne zavoje naj dela pilot v šibkih širokih termičnih dviganjih ?A-48. Večja krilna obremenitev povzroči :A-49. Kako vpliva povečanje krilne obremenitve na hitrost ?A-50. Kako vpliva povečanje krilne obremenitve na maksimalno hitrost ?A-51. Težji piloti letijo z enakim jadralnim padalom v primerjavi z lažjimi piloti :A-52. Upor jadralnega padala sestavlja :A-53. Zaradi izenačevanja tlaka na koncih krila nastane :A-54. Krila z večjo vitkostjo imajo:A-55. Nihalna stabilnost pomeni :A-56. Pri nenadnih sunkih vetra in pri letu v območje z močnimi termičnimi dviganji nastane moment, ki povzroči močna nihanja okoli :A-57. Upor telesa se pri naraščajoči hitrosti letenja pri istem vpadnem kotu povečuje :A-58. Upor, ki ga povzroča obtekajoči zrak, se glede na povečanje površine krila pri isti hitrosti poveča :A-59. Letenje v zavoju pomeni :A-60. Katera dodatna sila deluje, za razliko od letenja naravnost, na jadralno padalo pri zavijanju ?A-61. Kaj se dogaja s krilno obremenitvijo v zavoju glede na normalen let ?A-62. Vzletni prostor moram izbrati tako, da :A-63. Kdaj se izvaja 5 kontrolnih točk ?A-64. Moje jadralno padalo ima cca. 40 cm dolgo razpoko v 3. celici. Ali lahko kljub temu poletim ?A-65. Kako prekinem vzlet ?A-66. Pri jadranju ob pobočju ne smem nikoli obračati :A-67. Kaj stori pilot takoj po pristanku ?A-68. Kako pristajam na pobočju ?A-69. Močno zategnjena - prekratka prsna vez letalnega sedeža :A-70. V turbulentnih razmerah mora pilot :A-71. Z izrazom »twist« v jadralnem padalstvu označujemo :